Pautan PdPR V3.0

HariMasaMata
Pelajaran
Pautan
Ahad8.30am
– 9.30am
Bahasa
Melayu
Klik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
TasmikKlik sini
untuk sertai kelas
Isnin8.30am
– 9.30am
MatematikKlik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
Seni
Visual
Klik sini
untuk sertai kelas
Selasa8.30am
– 9.30am
EnglishKlik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
Bahasa
Arab
Klik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
Bahasa
Cina
Klik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
Bahasa
Tamil
Klik sini
untuk sertai kelas
Rabu8.30am
– 9.30am
SainsKlik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
PJPKKlik sini
untuk sertai kelas
Khamis8.30am
– 9.30am
Pendidikan
Islam
Klik sini
untuk sertai kelas
8.30am
– 9.30am
Pendidikan
Moral
Klik sini
untuk sertai kelas
9.45am
– 10.45am
MuzikKlik sini
untuk sertai kelas