KANDUNGAN FAIL RPH

 • RUKUN NEGARA
 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • TATASUSILA PROFESION PERGURUAN
 • SURAT PEKELILING IKHTISAS
 • VISI DAN MIS
 • TAKWIM PERSEKOLAHAN
 • CUTI PERAYAAN
 • SEJARAH PERKHIDMATAN DAN MATA PELAJARAN DI AJAR
 • TUGAS-TUGAS KHAS
 • BUTIRAN DIRI GURU

PEMBAHAGI MINGGUAN RPH 2021

 • LENGKAP UNTUK 1 TAHUN BESERTA CUTI PENGGAL, PERTENGAHAN TAHUN DAN AKHIR TAHUN

PEMBAHAGI KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN PANITIA

BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM

 • COVER BUKU PENGURUSAN
 • KATA PENGANTAR
 • VISI DAN MISI
 • KONSEP KOKURIKULUM
 • PERINCIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKUM DAN JAWATANKUASA KOKURIKULUM
 • CARTA ORGANISASI
 • TAKWIM KOKURIKULUM