JADUAL DAN PAUTAN UNTUK PEMBELAJARAN DALAM TALIAN BAGI MURID SKTBI
SEMPENA PENUTUPAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI KAWASAN ZON MERAH

AHAD (BAHASA MELAYU) 8 November 2020:

TAHUN 1 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsbmtahun1
TAHUN 2 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsbmtahun2
TAHUN 3 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsbmtahun3
TAHUN 4 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsbmtahun4
TAHUN 5 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsbmtahun5
TAHUN 6 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsbmtahun6

ISNIN 2 & 9 November 2020 :

PRA UKM (9.30 am – 10.00 am):http://bit.ly/teamspraukm
PRA USM (9.30 am – 10.00 am):http://bit.ly/teamsprausm

ISNIN (MATEMATIK) 2 & 9 November 2020:

TAHUN 1 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsmathtahun1
TAHUN 2 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsmathtahun2
TAHUN 3 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsmathtahun3
TAHUN 4 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsmathtahun4
TAHUN 5 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsmathtahun5
TAHUN 6 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsmathtahun6

SELASA (BAHASA INGGERIS)3 & 10 November 2020:

TAHUN 1 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsbitahun1
TAHUN 2 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamsbitahun2
TAHUN 3 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsbitahun3
TAHUN 4 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamsbitahun4
TAHUN 5 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsbitahun5
TAHUN 6 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamsbitahun6

RABU (SAINS) 4 & 11 November 2020:

TAHUN 1 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamssainstahun1
TAHUN 2 (9.00 am – 10.00 am): http://bit.ly/teamssainstahun2
TAHUN 3 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamssainstahun3
TAHUN 4 (10.00 am – 11.00 am): http://bit.ly/teamssainstahun4
TAHUN 5 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamssainstahun5
TAHUN 6 (11.00 am – 12.00 pm): http://bit.ly/teamssainstahun6

KHAMIS (PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL) 5 & 12 November 2020:

TAHUN 1 (9.00 am – 10.00 am):
http://bit.ly/teamspaitahun1 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun1 (PENDIDIKAN MORAL)

TAHUN 2 (9.00 am – 10.00 am):
http://bit.ly/teamspaitahun2 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun2 (PENDIDIKAN MORAL)

TAHUN 3 (10.00 am – 11.00 am):
http://bit.ly/teamspaitahun3 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun3 (PENDIDIKAN MORAL)

TAHUN 4 (10.00 am – 11.00 am):
http://bit.ly/teamspaitahun4 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun4 (PENDIDIKAN MORAL)

TAHUN 5 (11.00 am – 12.00 pm):
http://bit.ly/teamspaitahun5 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun5 (PENDIDIKAN MORAL)

TAHUN 6 (11.00 am – 12.00 pm):
http://bit.ly/teamspaitahun6 (PENDIDIKAN ISLAM)
http://bit.ly/teamspmtahun6 (PENDIDIKAN MORAL)