Pihak Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Kunasekaran a/l Naggapah (Ahli Majlis Iskandar Puteri Zon 24: Perling) di atas kesudian menjadi perasmi Sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat SK Taman Bukit Indah pada 19 Oktober 2019.